Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny, składamy Wszystkim w ten czas radosny. Niech wszystkie troski będą daleko, a dobro płynie szeroką rzeką.

Z Wielkanocnymi pozdrowieniami SportStal Szkoła Akrobatyki Sportowej