Oferta zajęć Klubu Sportowego SportStal:
– Gimnastyka Artystyczna
– Akrobatyka Sportowa
– Skoki na ścieżce
– Fit Kid
– Rytmika Nimi-Kids
– Ninja Warrior

W naszej ofercie znajdują się zajęcia z Akrobatyki Sportowej, które prowadzimy od 2017 roku, a także z Gimnastyki Artystycznej – nowe zajęcia, które od września 2023 roku wprowadziliśmy w grafik naszych stałych zajęć. Treningi będą prowadzić Trenerzy z Warszawy. Te zajęcia będą się odbywać w soboty w Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli.

Gimnastyka Artystyczna to poddyscyplina Gimnastyki, polega na wykonywaniu układów taneczno-gimnastyczno-akrobatycznych, z piłką, wstążką, obręczą, skakanką lub parą maczug.

Akrobatyka Sportowa – dyscyplina polegająca na wykonywaniu układów choreograficznych w które wplecione są elementy zespołowe o różnym stopniu trudności w zależności od klasy sportowej zawodnika.

Zapraszamy też na zajęcia ze Skoków na Ścieżce, zajęcia Ninja Warrior.

Dla najmłodszych dzieci od 2-4 lat wprowadziliśmy zajęcia z Rytmiki: Rytmika Nimi-Kids.
Mamy 2 grupy wiekowe: 2- 3 lat: zajęcia z Rodzicem/ Opiekunem i grupę 4-6 lat.

Nowością w naszej ofercie są także zajęcia Fit Kid, które podobnie jak Gimnastyka Artystyczna w Stalowej Woli będą odbywać się w Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kwiatkowskiego 1.

Czym jest Fit Kid? Fit Kid to nowoczesna, wszechstronna dyscyplina sportu, będąca kombinacją form gimnastycznych (gimnastyki sportowej, akrobatycznej i artystycznej), elementów show, tańca oraz ekspresji ruchowej.

Wszystkie inne treningi: Akrobatykę Sportową, Ninja Warrior, Skoki na Ścieżce, Rytmikę będziemy w Stalowej Woli prowadzić w LO przy ul. Staszica 5 w Stalowej Woli.

 

Szkoła Akrobatyki Sportowej SportStal
tel. 535 203 375