SportStal działa w wielu obszarach począwszy od upowszechniania aktywności fizycznej po pomoc innym osobom.
Łagodzenie, przeciwdziałanie skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji sportowej i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży to teraz nasze priorytetowe zadanie. Przeprowadzone ostatnio międzynarodowe badanie we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia analizujące dane na temat zdrowia fizycznego, relacji społecznych, dobrego samopoczucia psychicznego dzieci wskazują, że we wszystkich badanych kategoriach Polska na tle Europy, Świata wypada najgorzej. Chcemy to zmienić zwłaszcza, że pandemia, wielomiesięczna izolacja dodatkowo mocno ograniczyły aktywność ruchową dzieci, wpłynęły negatywnie na ich zdrowie psychiczne.

Pandemia koronawirusa nie tylko ograniczyła aktywność ruchową dzieci i młodzieży, ale także w dużym stopniu wpłynęła na ich zdrowie psychiczne. Dlatego kolejnym priorytetowym zadaniem dla nas będzie także edukacja dzieci i młodzieży w zakresie korzystania z różnych form pomocy psychologicznej. Podjęte przez nas działania pozwolą im uchronić od negatywnych skutków wielomiesięcznej izolacji.

Oprócz potrzeby aktywności fiz,potrzeby korzystania z różnych form pomocy chcieliśmy w Uczestnikach naszych zajęć i nie tylko zaszczepić także potrzebę niesienia pomocy innym ludziom.Nie każdy zdaje sobie sprawę że przyzwyczajenia i wiedza nabyta w młodości decydują o późniejszych zachowaniach i cechach człowieka.

PROJEKT DOFINANSOWANY ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.
PROJEKT DOFINANSOWANY ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej / Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.