ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W RAMACH PARTNERSTWA, SPONSORINGU, WOLONTARIATU WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY CHCĄ WSPIERAĆ NASZE DZIAŁANIA.

Każdy z naszych Projektów jest szczególny, niesie w sobie ładunek istotnych społecznie wartości.
Wspieramy rozwój dzieci i młodzieży. Organizujemy zajęcia z Akrobatyki Sportowej, Gimnastyki Artystycznej, zajęcia Ninja Warrior w Stalowej Woli, w Tarnobrzegu i w Janowie Lubelskim.

Naszym celem jest i zawsze będzie kształtowanie i rozwijanie talentu sportowego u dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia. Stąd pomysł utworzenia dodatkowej przestrzeni fitnessowej i organizacji pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, prowadzenie szkoleń, treningów sportowych, dbanie o wszechstronny rozwój psychofizyczny, uczenie zdrowej rywalizacji. Naszym celem jest również przygotowanie zawodników do reprezentowania miasta, województwa i państwa na zawodach zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

DO WSPÓŁTWORZENIA PROJEKTÓW ZAPRASZAMY OSOBY, FIRMY, INSTYTUCJE, KTÓRYM BLISKIE SĄ WARTOŚCI, JAKIE POPRZEZ NASZE DZIAŁANIA PRZEKAZUJEMY.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
Edyta Turko
Prezes Stowarzyszenia Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej SportStal
e-mail: stow.sport@interia.pl lub sportstal@interia.pl
tel. 535 203 375